(0 голоса, среднее 0 из 5)

Календарно-тематичне планування 7 клас алгебра

Алгебра 7 клас, 86 годин
І семестр — 48 год, 3 години на тиждень;
II семестрі — 38 год, 2 години на тиждень
.
І. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО
МАТЕРІАЛУ (6 ГОД)

Номер уроку

Кількість годин

Тема уроку

Дата проведення уроку

1

1

Повторення навчального матеріалу за попередні класи

 

2

1

Повторення навчального матеріалу за попередні класи

 

3

1

Розв'язування вправ

 

4

1

Розв'язування вправ. Самостійна робота

 

5

1

Діагностична контрольна робота № 1

 

6

1

Аналіз контрольної роботи

 

ІІ. ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ З ОДНІЄЮ ЗМІННОЮ (8ГОД)
Головна мета — повторити і привести в систему відомості про рівняння, корені рівняння, розв'язування рівнянь; ввести означення лінійного рівняння, рівняння першого степеня з однією змінною; навчити розв'язувати лінійні рівняння та задачі за допомогою лінійних рівнянь.

Номер уроку

Кількість годин

Тема уроку

Дата проведення уроку

7

1

Загальні відомості про рівняння

 

8

1

Лінійне рівняння з однією змінною

 

9

1

Розв'язування лінійних рівнянь з однією змінною і рівнянь, що зводяться до них Сам.роб.№ 1

 

10

1

Розв'язування рівнянь, що зводяться до лінійних

 

11

1

Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь. Рівняння як математична модель задачі Сам.роб.№2

 

12

1

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

 

13

1

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

 

14

1

Тематичне оцінювання № 1

 

IIІ. ЦІЛІ ВИРАЗИ (46  ГОД)
Головна мета — ввести поняття цілого раціонального виразу, степеня з натуральним показником, одночлена і многочленна, тотожно рівних виразів, тотожності; навчити зводити до стандартного вигляду одночлени і многочлени, виконувати тотожні перетворення цілих виразів; вивчити формули скороченого множення і застосовувати їх до тотожних перетворень виразів; навчити учнів розкладати многочлен на множники способом винесення спільного множника за дужки, способом групування і за допомогою формул скороченого множення.

Номер уроку

Кількість годин

Тема уроку

Дата проведення уроку

15

1

Вирази із змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу

 

16

1

Знаходження числових значень виразів

 

17

1

Тотожні вирази. Тотожність. Тотожне перетворення виразу. Доведення тотожностей Сам.роб.№3

 

18

1

Спрощення виразів і доведення тотожностей

 

19

1

Степінь з натуральним показником

 

20

1

Виконання вправ, пов'язаних зі степенем
із натуральним показником Сам.роб.№4

 

21

1

Властивості степеня з натуральним показником

 

22

1

Виконання вправ на спрощення виразів із використанням властивостей степеня з натуральним показником

 

23

1

Знаходження числових значень виразів із використанням властивостей степеня з натуральним показником

 

24

1

Одночлен.  Стандартний вигляд одночлена

 

25

1

Множення одночленів. Піднесення одночленів до степеня

 

26

1

Виконання вправ на спрощення виразів Сам.роб.№5

 

27

1

Тематичне оцінювання № 2

 

28

1

Многочлен. Подібні члени многочленна та їх зведення

 

29

1

Виконання вправ на зведення многочленів до стандартного вигляду

 

30

1

Додавання і віднімання многочленів Сам.роб.№6

 

31

1

Виконання вправ на додавання і віднімання многочленів

 

32

1

Виконання вправ на додавання і віднімання многочленів

 

33

1

Множення одночлена на многочлен

 

34

1

Виконання вправ на множення  одночлена на   Многочлен

 

35

1

Виконання вправ на спрощення многочленів Сам.роб.№7

 

36

1

Розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

 

37

1

Розв'язування вправ на розкладання многочленів на множники способом винесення спільного множника за дужки

 

38

1

Множення многочлена на многочлен Сам.роб.№8

 

39

1

Виконання вправ на множення многочлена на Многочлен

 

40

1

Виконання вправ на застосування правила множення многочлена на многочлен Сам.роб.№9

 

41

1

Виконання вправ на спрощення виразів

 

42

1

Розкладання многочленів на множники способом групування

 

43

1

Розв'язування вправ на розкладання многочленів на множники способом групування

 

44

1

Тематичне оцінювання № 3

 

45

1

Квадрат суми і квадрат різниці

 

46

1

Виконання вправ на використання квадрата суми і квадрата різниці виразів

 

47

1

Виконання вправ на спрощення виразів Сам.роб.№10

 

48

1

Розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці

 

49

1

Виконання вправ на застосування правил розкладання многочленів на множники за допомогою формул квадрата суми і квадрата різниці

 

50

1

Множення різниці двох виразів на їх суму

 

51

1

Виконання вправ на множення .різниці двох виразів на їх суму

 

52

1

Виконання вправ

 

53

1

Розкладання   на   множники різниці квадратів двох виразів

 

54

1

Виконання вправ на розкладання на множники різниці квадратів двох виразів Сам.роб.№11

 

55

1

Сума і різниця кубів

 

56

1

Виконання вправ на застосування формул суми і різниці кубів

 

57

1

Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники

 

58

1

Виконання вправ на застосування кількох способів розкладання многочленів на множники Сам.роб.№12

 

59

1

Виконання вправ на застосування кількох способів розкладання многочленів на множники

 

60

1

Тематичне оцінювання № 4

 

IV. ФУНКЦІЇ (8 ГОД)
Головна мета — ввести поняття функції, області визначення і області значень функції, ознайомити учнів із способами задання функції; розглянути функції у = кх, у=кх + в, їхні властивості і графіки.

Номер уроку

Кількість годин

Тема уроку

Дата проведення уроку

61

1

Функція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції

 

62

1

Виконання вправ на закріплення понять функція,область визначення функції, способи задання функції

 

63

1

Графік функції. Графічний спосіб задання функції

 

64

1

Виконання вправ на читання і побудову графіків функцій Сам.роб.№13

 

65

1

Лінійна функція, її графік і властивості

 

66

1

Виконання вправ на побудову графіків лінійних функцій і на використання їх властивостей Сам.роб.№14

 

67

1

Виконання вправ на застосування властивостей лінійних функцій

 

68

1

Тематичне оцінювання № 5

 

V. СИСТЕМИ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ З ДВОМА ЗМІННИМИ (13  ГОД)
Головна мета — ввести поняття рівняння з двома змінними, лінійного рівняння з двома змінними та його графіка, системи двох лінійних рівнянь з двома змінними; навчити розв'язувати системи лінійних рівнянь з двома змінними різними способами (графічним способом, способом підстановки і способом додавання)

Номер уроку

Кількість годин

Тема уроку

Дата проведення уроку

69

1

Рівняння з двома змінними. Розв'язок рівняння з двома змінними. Лінійне рівняння з двома змінними

 

70

1

Виконання вправ на закріплення понять: рівняння з двома змінними, розв'язок рівняння з двома змінними, лінійне рівняння з двома змінними

 

71

1

Графік лінійного рівняння з двома змінними

 

72

1

Виконання вправ на читання і побудову графіків лінійного рівняння  з  двома  змінними Сам.роб.№15

 

73

1

Система двох лінійних рівнянь з двома змінними та її розв'язок. Розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом

 

74

1

Виконання вправ на розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними графічним способом Сам.роб.№16

 

75

1

Розв'язування   систем  двох лінійних рівнянь з двома змінними  способом  підстановки

 

76

1

Виконання вправ на розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними способом підстановки Сам.роб.№17

 

77

1

Розв'язування систем двох лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання

 

78

1

Виконання вправ на розв'язування систем лінійних рівнянь способом додавання

 

79

1

Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь

 

80

1

Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь

 

81

1

Тематичне оцінювання № 6

 


VІ .ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО
МАТЕРІАЛУ (5 ГОД)

Заключне повторення є важливим етапом навчального процесу. Від його організації, змісту і форм залежить кінцевий результат навчання — глибина знань, їх міцність, системність, рівень оволодіння практичними вміннями.
Наводимо календарно-тематичне планування заключного повторення.

Номер уроку

Кількість годин

Тема уроку

Дата проведення уроку

82

1

Лінійні рівняння з однією змінною

 

83

1

Дії над многочленами Формули скороченого множення

 

84

1

Функції

 

85

1

Системи лінійних рівнянь з двома змінними

 

86

1

Підсумкова контрольна робота № 7

 

 Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Добавить новый Поиск
Оставить комментарий
Имя:
Email:
 
Тема:
UBB-Код:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Пожалуйста, введите проверочный код, который Вы видите на картинке.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Поиск по сайту

Голосование

Вы бы поддержали сайт новыми материалами за символическую плату?
 

Сейчас в чатеНет пользователей onlineRambler's Top100