(0 голоса, среднее 0 из 5)

Календарно-тематичне планування 6 клас математика

Математика 6 клас, 64 годин
4
години на тиждень.


уроку

Теми, види письмових робіт

Дата
уроку

Примітки

I.Повторення навчального матеріалу за попередні класи
( 6 год.)

1.

Розв’язування задач і вправ на всі дії з натуральними числами.

 

 

2

Розв’язування задач і вправ на всі дії з десятковими дробами.

 

 

3.

Розв’язування задач на рух і геометричного змісту.

 

 

4.

Розв’язування задач на відсотки.

 

 

5.

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота.

 

 

6.

Контрольна робота № 1

 

 

II. Подільність натуральних чисел ( 10 год.)

7.

Аналіз контрольної роботи . Дільники натурального числа. Прості і складені числа Парні і непарні числа.

 

 

8.

Ознаки подільності на 2, 5 і 10.


 

 

9.

Ознаки подільності на 3 і 9. Самостійна робота

 

 

10.

Ознаки подільності на 3 і 9

 

 

11.

Прості і складені числа

 

 

12.

Розкладання чисел на прості множники

 

 

13.

Спільний дільник кількох натуральних чисел. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа.

 

 

14.

Спільне кратне кількох натуральних чисел. Найменше спільне кратне. Самостійна робота

 

 

15.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

16.

Контрольна робота №2

 

 

III. Звичайні дроби (14 год.)


17.

Аналіз контрольної роботи .Основна властивість дробу.

 

 

18.

Скорочення дробів .

 

 

19.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

20.

Найменший спільний знаменник дробів. Зведення дробів спільного знаменника. Самостійна робота

 

 

21.

Порівняння звичайних дробів.

 

 

22.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

23.

Додавання та віднімання звичайних дробів.

 

 

24.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

25.

Додавання і віднімання цілих і дробових чисел Самостійна робота

 

 

26.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

27.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

28.

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

29.

Розв'язування рівнянь і задач.

 

 

30.

Контрольна робота № 3.

 

 

IV. Множення і ділення звичайних дробів (16 год.)

31.

Аналіз контрольної роботи .Множення звичайних дробів. Властивості множення.

 

 

32.

Множення звичайних дробів.

 

 

33.

Множення звичайних дробів.

 

 

34.

Взаємно обернені числа, їх властивість.

 

 

35.

Ділення звичайних дробів. Ділення цілих і дробових чисел.

 

 

36.

Ділення звичайних дробів. Ділення цілих і дробових чисел.

 

 

37.

Ділення звичайних дробів. Ділення цілих і дробових чисел.

 

 

38.

Знаходження числа за його дробом.

 

 

39.

Знаходження числа за його дробом.

 

 

40.

Перетворення звичайних дробів у десяткові.

 

 

41.

Нескінченні періодичні десяткові дроби. Десяткове наближення звичайного дробу.

 

 

42.

Розв'язування задач і вправ на всі дії з звичайними дробами . Самостійна робота

 

 

43.

Розв'язування задач і вправ на всі дії з звичайними дробами .

 

 

44.

Розв'язування текстових задач.

 

 

45.

Розв'язування текстових задач.

 

 

46.

Контрольна робота № 4.

 

 

V. Відношення та пропорції (12 год.)

47.

Аналіз контрольної роботи. Відношення. Основна властивість відношення

 

 

48.

Пропорція. Основна властивість пропорції

 

 

49.

Розв'язування рівнянь з використанням властивостей пропорції.

 

 

50.

Пряма пропорційна залежність.

 

 

51.

Задачі на пропорційний поділ.

 

 

52.

Задачі на пропорційний поділ.

 

 

53.

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки.

 

 

54.

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки.

 

 

55.

Задачі економічного змісту

 

 

56.

Розв'язування текстових задач на відсотки. Самостійна робота.

 

 

57.

Розв'язування текстових задач на відсотки.

 

 

58.

Контрольна робота №5

 

 

VI.Ймовірність випадкової події. Коло, круг.( 6 год.)

59.

Довжина кола. Число π. Круговий сектор.

 

 

60.

Круг. Площа круга.

 

 

61.

Круговий сектор.

 

 

62.

Кругові діаграми.

 

 

63.

Стовпчасті діаграми .

 

 

64.

Контрольна робота №5

 

 

2 семестр

VІ.Раціональні числа та дії над ними ( 64 год.)

VІ.1. Додатні та від'ємні числа (12 год.)

65.

Додатні та від'ємні числа. Число 0

 

 

66.

Координатна пряма. Координати точки

 

 

67.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

68.

Цілі числа. Раціональні числа. Самостійна робота

 

 

69.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

70.

Протилежні числа. Модуль числа

 

 

71.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

72.

Порівняння чисел

 

 

73.

Розв'язування задач і вправ. Розв'язування задач і вправ.

 

 

74.

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

75.

Контрольна робота №6

 

 

76.

Аналіз контрольної роботи

 

 

VІ.2. Додавання та віднімання раціональних чисел (12 год.)

77.

Додавання раціональних чисел. Властивості додавання

 

 

78.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

79.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

80.

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

81.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

82.

Віднімання раціональних чисел. Розкриття дужок

 

 

83.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

84.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

85.

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

86.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

87.

Контрольна робота №7

 

 

88.

Аналіз контрольної роботи

 

 

VІ.3. Множення та ділення раціональних чисел (15 год.)

89.

Множення раціональних чисел

 

 

90.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

91.

Переставна і сполучна властивості множення. Коефіцієнт

 

 

92.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

93.

Розподільна властивість множення

 

 

94.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

95.

Розв'язування задач і вправ. Розв'язування задач і вправ.

 

 

96.

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

97.

Ділення раціональних чисел

 

 

98.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

99.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

100.

Розв'язування задач на всі дії з раціональними числами.

 

 

101.

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

102.

Контрольна робота №8

 

 

103.

Аналіз контрольної роботи

 

 

VІ.4. Рівняння.(12 год.)

104.

Рівняння. Основні властивості рівнянь

 

 

105.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

106.

Розв'язування рівнянь.

 

 

107.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

108.

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

109.

Розв'язування задач за допомогою рівнянь

 

 

110.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

111.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

112.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

113.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

114.

Контрольна робота №9

 

 

115.

Аналіз контрольної роботи

 

 

VІ.5. Прямокутна система координат.(13 год.)

116.

Перпендикулярні та паралельні прямі

 

 

117.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

118.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

119.

Прямокутна система координат. Координатна площина. Координати точки на площині

 

 

120.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

121.

Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота

 

 

122.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

123.

Графіки. Приклади графіків залежностей між величинами. Побудова графіків

 

 

124.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

125.

Розв'язування задач і вправ.
Самостійна робота

 

 

126.

Розв'язування задач і вправ.

 

 

127.

Контрольна робота №10

 

 

128.

Аналіз контрольної роботи

 

 

V. Повторення і систематизація навчального матеріалу (12 год.)

129.

Подільність натуральних чисел Розв'язування вправ для повторення

 

 

130.

Розв'язування вправ для повторення
Самостійна робота

 

 

131.

Розв'язування вправ для повторення теми . Звичайні дроби

 

 

132.

Розв'язування вправ для повторення

 

 

133.

Розв'язування вправ для повторення
Самостійна робота

 

 

134.

Розв'язування вправ для повторення теми Відношення та пропорції.

 

 

135.

Розв'язування вправ для повторення теми Ймовірність випадкової події. Коло, круг

 

 

136.

Розв'язування вправ для повторення теми Раціональні числа та дії над ними

 

 

137.

Розв'язування вправ для повторення
Самостійна робота

 

 

138.

Контрольна робота № 11

 

 

139.

Аналіз контрольної роботи

 

 

140.

Семестрове оцінювання

 

 

Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Добавить новый Поиск
Оставить комментарий
Имя:
Email:
 
Тема:
UBB-Код:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Пожалуйста, введите проверочный код, который Вы видите на картинке.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."