(0 голоса, среднее 0 из 5)

Календарно-тематичне планування 5 клас математика

Математика 5 клас
4
години на тиждень.

№ уроку

ТЕМИ, ВИДИМ ПИСЬМОВИХ
РОБІТ

Дата уроку

Примітки

І С Е М Е С Т Р

Тема № 1. Повторення ( 8 год. )

1

Повторення начального материалу за попередні класи

 

 

2

Розв’язування вправ і задач

 

 

3

Додавання натуральних чисел.

 

 

4

Розв’язування вправ і задач

 

 

5

Віднімання натуральних чисел.

 

 

6

Розв’язування прикладів.

 

 

7

Розв’язування прикладів.
Самостійна робота.

 

 

8

Діагностична контрольна робота № 1

 

 

1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ НАД НИМИ.

Тема № 2.Натуральні числа. Додавання і віднімання ( 12 год.)

9

Аналіз контрольної роботи. Число. Натуральні числа Натуральний ряд чисел і його властивості Число нуль.

 

 

10

Нумерация натуральных чисел Десяткова система числення Класи та розряди натуральных чисел більших,ніж мільйон. Інша система числення.

 

 

11

Розв’язування вправ і задач.

 

 

12

Округлення натуральних чисел. Правила округлення.

 

 

13

Розв’язування вправ і задач.

 

 

14

Розв’язування вправ і задач.
Самостійна робота № 1.

 

 

15

Додавання.Компоненти додавання. Переставна і сполучна властивості додавання. Властивості суми.

 

 

16

Розв’язування вправ і задач. Самостійна робота № 2.

 

 

17

Віднімання. Компоненти віднімання. Віднімання суми від числа і числа від суми. Додавання та віднімання різниці.

 

 

18

Віднімання числа від різниці.
Самостійна робота № 3.

 

 

19

Табличне, усне, письмових додавання та віднімання. Самостійна робота № 4

 

 

20

Тематична контрольна робота № 2

 

 

Тема № 3. Величини. Вирази. Формули. Рівняння. ( 8 год.)

21

Аналіз контрольної роботи Величини. Вимірювання величин. Метрична система мір. Приклади неметричних мір.

 

 

22

Величини.

 

 

23

Вирази. Числові та буквені вирази. Числове значения буквеного виразу.

 

 

24

Формули .Обчислення за формулами. Самостійна робота № 5

 

 

25

Рівняння. Корінь рівняння.

 

 

26

Порівняння натуральних чисел. Нерівності.

 

 

27

Розв’язування вправ.
Самостійна робота № 6

 

 

28

Тематична контрольна робота № 3

 

 

ТЕМА № 4. Множенная та ділення натуральных чисел. Властивості множенная та ділення натуральных чисел.( 10 год.)

29

Аналіз контрольної роботи Множення. Компоненти множення.

 

 

30

Ділення. Компоненти ділення. Самостійна робота № 7

 

 

31

Переставна, сполучна та розподільна властивості множенная.

 

 

32

Множенная та ділення на роз рядну одиницю.

 

 

33

Розв’язування задач і вправ.

 

 

34

Письмових множенная. Правило множення.

 

 

35

Письмових ділення. Правило ділення. Ділення з остачею.

 

 

36

Письмове ділення. Прикидка результату. Самостійна робота № 9.

 

 

37

Тематична контрольна робота № 4

 

 

38

Аналіз контрольної роботи

 

 

2. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ.

ТЕМА № 5. Точка. Пряма. Відрізок. Промінь. Ламана. Кут.( 12 год.)

39

Основні геометричні фігури; точка, пряма, площина. Лінії, види ліній.

 

 

40

Промінь. Відрізок. Вимірювання довжини відрізка. Одиниці вимірювання довжини.

 

 

41

Розв’язування вправ.
Самостійна робота № 10.

 

 

42

Числовой промінь. Шкала. Види шкал, їх використання.

 

 

43

Побудова відрізка певної довжини. Ламана. Довжина ламаної.

 

 

44

Розв’язування вправ.
Самостійна робота № 11.

 

 

45

Кут. Транспортир. Вимірювання кутів. Рівність кутів. Види кутів; розгорнутий , прямий, гострий, тупий.

 

 

46

Розв’язування вправ. Бісектриса кута.

 

 

47

Розв’язування вправ на побудову та вимірювання кутів.

 

 

48

Практична робота на побудову та вимірювання кутів.
(Самостійна робота № 12).

 

 

49

Розв’язування вправ.

 

 

50

Тематична контрольна робота № 5

 

 

Тема №6. Многокутники: трикутник, квадрат, прямокутник.
Многогранники: куб, прямокутний паралелепіпед. Площі та об’єми
(17 год.) .

51

Аналіз контрольної роботи Многокутник. Периметр многокутника.

 

 

52

Квадрат. Прямокутник. Периметр квадрата і прямокутника.

 

 

53

Трикутник. Види трикутників. Периметр трикутника.

 

 

54

Трикутник. Види трикутників. Периметр трикутника. Самостійна робота № 13

 

 

55

Рівні фігури.

 

 

56

Площа квадрата. Площа прямокутника. Одиниці вимірювання площі. Квадрат числа.

 

 

57

Обчислення площ за формулами.

 

 

58

Обчислення площ за формулами.

 

 

59

Прямокутний паралелепіпед, його виміри.

 

 

60

Куб. Одиниці об’єму . Куб числа.

 

 

61

Об'єм прямокутного паралелепіпеда. Об'єм куба.

 

 

62

Формули об’ємів куба і прямокутного паралелепіпеда.

 

 

63

Обчислення об’ємів.
Самостійна робота № 14.

 

 

64

Розв’язування задач і вправ на многокутники та многогранники.

 

 

65

Тематична контрольна робота № 6.

 

 

66

Аналіз контрольної роботи

 

 

67

Семестрове оцінювання

 

 

2 СЕМЕСТР

111. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ.

ТЕМА № 7. Звичайні дроби. ( 15 год.)

68

Дробові числа. Дріб як частина цілого.

 

 

69

Чисельник і знаменник дробу. Дріб як форма запису частки від ділення двох натуральних чисел. Запис натурального числа у вигляді звичайного дробу.

 

 

70

Розв'язування вправ на дроби.

 

 

71

Правильні і неправильні дроби.
Дробові числа.

 

 

72

Виділення цілої частини з неправильного дробу. Самостійна робота № 15.

 

 

73

Порівняння дробів.

 

 

74

Перетворення дробових чисел у неправильний дріб.

 

 

75

Додавання та віднімання дробів
з однаковими знаменниками.

 

 

76

Додавання й віднімання дробів
з однаковими знаменниками.

 

 

77

Додавання і віднімання дробових чисел. Самостійна робота № 16.

 

 

78

Розв'язування задач на знаходження
дробу від числа.

 

 

79

Розв'язування задач на дробові числа.

 

 

80

Розв'язування задач і вправ на дроби. Самостійна робота № 17.

 

 

81

Тематична контрольна робота № 7

 

 

82

Аналіз контрольної роботи

 

 

Тема 8. Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових
дробів (10 год.)

83

Десятковий дріб. Читання і запис
десяткових дробів.

 

 

84

Десятковий дріб. Читання і запис
десяткових дробів

 

 

85

Порівняння десяткових дробів.

 

 

86

Округлення десяткових дробів.

 

 

87

Округлення десяткових дробів.
Самостійна робота № 18

 

 

88

Додавання і віднімання десяткових дробів.

 

 

89

Додавання і віднімання десяткових дробів

 

 

90

Додавання і віднімання десяткових дробів.
Самостійна робота № 19.

 

 

91

Розв'язування вправ і задач на додавання
і віднімання десяткових дробів.

 

 

92

Тематична контрольна робота № 8.

 

 

Тема 9. Множення десяткових дробів. Ділення натуральних
дробів на натуральне число ( 11 год.)

93

Множення десяткових дробів.

 

 

94

Множення десяткових дробів.

 

 

95

Множення десяткових дробів.

 

 

96

Множення дробів на розрядну одиницю.

 

 

97

Множення дробів на розрядну одиницю.
Самостійна робота № 20.

 

 

98

Ділення десяткових дробів на натуральне число.

 

 

99

Ділення десяткових дробів на натуральне число.

 

 

100

Ділення десяткових дробів на натуральне число.

 

 

101

Розв'язування вправ і задач.
Самостійна робота № 21

 

 

102

Розв'язування вправ і задач.

 

 

103

Тематична контрольна робота № 9.

 

 

Тема 10. Ділення десяткових дробів. Дії з десятковими
дробами ( 11 год.)

104

Ділення на десятковий дріб.

 

 

105

Ділення на десятковий дріб.

 

 

106

Ділення на десятковий дріб.

 

 

107

Округлення частки. Перетворення
звичайного дробу на десятковий дріб

 

 

108

Округлення частки. Перетворення звичайного дробу на десятковий дріб.
Самостійна робота № 22

 

 

109

Розв'язування задач на всі дії з десятковими дробами.

 

 

110

Розв'язування вправ і задач на всі дії з дробами.

 

 

111

Розв'язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами.

 

 

112

Розв'язування вправ і задач на всі дії з десятковими дробами.
Самостійна робота № 23.

 

 

113

Розв'язування вправ і задач на всі дії з дробами.

 

 

114

Тематична контрольна робота №10.

 

 

Тема 11. Масштаб. Відсотки. Середнє арифметичне кількох
чисел. Мікрокалькулятор(13 год.)

115

Масштаб. Знаходження відстані на географічній карті.

 

 

116

Масштаб. Знаходження відстані на географічній карті.
Практична робота з картою.

 

 

117

Середнє арифметичне, його використання.

 

 

118

Середнє значення величин.
Самостійна робота № 24.

 

 

119

Відсотки. Знаходження відсотків числа.

 

 

120

Відсотки. Знаходження відсотків числа.

 

 

121

Знаходження числа за його відсотками.

 

 

122

Знаходження числа за його відсотками.

 

 

123

Розв'язування задач на відсоткові
розрахунки.
Самостійна робота № 25.

 

 

124

Розв'язування вправ і задач на відсотки
за допомогою калькулятора.

 

 

125

Розв'язування вправ і задач
на відсотки.

 

 

126

Розв'язування вправ і задач на відсотки.

 

 

127

Тематична контрольна робота № 11.

 

 

Тема № 12.ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО
МАТЕРІАЛУ ( 12 год.)

128

Розв'язування вправ на всі дії з числами.

 

 

129

Розв'язування вправ на всі дії з числами.

 

 

130

Розв'язування рівнянь.

 

 

131

Розв'язування задач на рух і дроби.

 

 

132

Тематична контрольна робота №12. Повторення

 

 

133

Розв'язування задач на знаходження чисел за їх сумою і різницею та задач на знаходження чисел за їх, сумою (різницею) та кратним відношенням.

 

 

134

Розв'язування задач на знаходження чисел за їх сумою і різницею та задач на знаходження чисел за їх, сумою (різницею) та кратним відношенням.

 

 

135

Самостійна робота № 26

 

 

136

Розв'язування задач геометричного змісту та логічних задач.

 

 

137

Розв'язування задач геометричного змісту та логічних задач.

 

 

138

Самостійна робота №27

 

 

139

Підсумкова контрольна робота (річна)№13.

 

 

140

Аналіз підсумкової контрольної роботи. Підсумковий урок.

 

 

Похожие статьи:
Следующие статьи:
Предыдущие статьи:

Комментарии
Добавить новый Поиск
Оставить комментарий
Имя:
Email:
 
Тема:
UBB-Код:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:angry::0:confused::cheer:B):evil::silly::dry::lol::kiss::D:pinch:
:(:shock::X:side::):P:unsure::woohoo::huh::whistle:;):s
:!::?::idea::arrow:
 
Пожалуйста, введите проверочный код, который Вы видите на картинке.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Поиск по сайту

Голосование

Вы бы поддержали сайт новыми материалами за символическую плату?
 

Сейчас в чатеНет пользователей onlineRambler's Top100